درخواست كتاب از SAGE


mohamad654

ارسال های توصیه شده

Title: Qualitative Research in Information Systems

Author: Michael D Myers,David Avison

Journal or Ebook Name: Qualitative Research in Information Systems

Volume, Issue, Year and Pages : 2002,312 pages

Link: http://www.uk.sagepub.com/booksProdDesc.nav?prodId=Book205159

لینک به دیدگاه

بفرمایید

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.