ارسال های توصیه شده

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

Queen's University - Canada
ScienceDirect Journals: 3,109
ScienceDirect eBooks: 1,620
Springer Journals: 2,787
Springer eBooks: 51,577
ProQuest database : 55
Taylor & Francis journals : 1,474,021
CRC book : 4027
ebscohost journals : 12,925,162
ebscohost book : 3,639
دسترسی عالی به مقالات و کتاب های emeraldinsight
دسترسی عالی به Taylor & Francis
SAGE Journals
Scientific.net
Cambridge journal & book
Ingentaconnect
jstor
wiley
ieee
MathScience
Annualreviews
Karger
Worldscientific
AIAA
AIP
ASCE
ACM
Oxford journals
لینک به دیدگاه
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.