ارسال های توصیه شده

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

Lund University - Sweden
ScienceDirect Journals: 3,170
ScienceDirect eBooks: 6,391
Springer Journals: 2,733
Springer eBooks: 41,933
ProQuest Databases: 7
EBSCOhost Academic Journals: 16,050,585
EBSCOhost Books : 353,265
EBSCOhost eBooks: 5,387
Taylor & Francis : 1,348,309
CRC eBooks: 5499
ingentaconnect publications : 671
دسترسی خیلی خوب به ingentaconnect
دسترسی خیلی خوب Emerald
دسترسی خیلی خوب به ژورنالهای Wiley
Wiley Journals & Books
IEEE
Jstor
ASME
SAGE Journals
 
لینک به دیدگاه

 

Lund University - Sweden
ScienceDirect Journals: 3,170
ScienceDirect eBooks: 6,391
Springer Journals: 2,733
Springer eBooks: 41,933
ProQuest Databases: 7
EBSCOhost Academic Journals: 16,050,585
EBSCOhost Books : 353,265
EBSCOhost eBooks: 5,387
Taylor & Francis : 1,348,309
CRC eBooks: 5499
ingentaconnect publications : 671
دسترسی خیلی خوب به ingentaconnect
دسترسی خیلی خوب Emerald
دسترسی خیلی خوب به ژورنالهای Wiley
Wiley Journals & Books
IEEE
Jstor
ASME
SAGE Journals

 

Thanks

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.