ارسال های توصیه شده

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

North Carolina State University
ScienceDirect Journals : 2,976
ScienceDirect Books : 3,933
Springer Journals : 2,041
Springer Books : 45,408
ProQuest databases : 44
Ebscohost journals : 141,892,427
Ebscohost Book & Ebook : 611,828
Ingentaconnect : 489 publications
Taylor & Francis : 765,454
CRC book : 3236
دسترسی نسبتا خوب به مقالات و کتاب های Wiley
دسترسی عالی به IEEE
دسترسی خوب به SAGE Journals
Emerland
Jstor
Mathscinet
Oxford journals
Cambridge Journals
ACM
ACSE
AIP
AIAA
ASME
Scientific.net
 
لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.