ارسال های توصیه شده

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

Queen's University - Canada
ScienceDirect Journals: 3,124
ScienceDirect eBooks: 1,622
Springer Journals: 2,797
Springer eBooks: 51,753
ProQuest database : 55
Taylor & Francis journals : 1,474,021
CRC book : 4027
ebscohost journals : 12,925,162
ebscohost book : 3,639
دسترسی عالی به مقالات و کتاب های Emerald
دسترسی عالی به Taylor & Francis
SAGE Journals
Scientific.net
Cambridge journal & book
Ingentaconnect
jstor
wiley
ieee
MathScience
Annualreviews
Karger
Worldscientific
AIAA
AIP
ASCE
ASME
ACM
Oxford journals
 
لینک به دیدگاه
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.