پست های پیشنهاد شده

Italy

##########################################################################

محتوای مخفی
برای مشاهده محتوای مخفی یک پاسخ در این تاپیک ارسال کنید.

University of Naples Federico II
ScienceDirect Journals: 2674
ScienceDirect eBooks: 176
Springer Journals: 2,320
Springer eBooks: 6,320
ProQuest: 24 database
ebscohost journals 1,813,021
Taylor & Francis journals 207,807
Emerald
SAGE Journals
ingentaconnect
ACM
ASCE
AIP
Siam journals
Worldscientific
Royal Society of Chemistry
ASME
Annualreviews
Wiley journal & book
IEEE
دسترسی خیلی خوب به Jstor
 
##########################################################################

محتوای مخفی
برای مشاهده محتوای مخفی یک پاسخ در این تاپیک ارسال کنید.

Università degli Studi di Roma  La Sapienza
ScienceDirect Journals: 2634
ScienceDirect ebook: 370
Springer Journals: 2,332
Springer eBooks: 6,042
ProQuest databases: 5
EBSCOHOST eBooks: 3,488
EBSCOHOST journals : 1,023,583
دسترسی به بعضی از کتابهای wiley
دسترسی نسبتا خوب به Emerald
wiley
cambridge
emerald
SAGE Journals
ACSE
Ingentaconnect
ACM
cambridge
crc
worldscientific
ieee
jstor
 
 
##########################################################################

محتوای مخفی
برای مشاهده محتوای مخفی یک پاسخ در این تاپیک ارسال کنید.

Università degli Studi di Milano
ScienceDirect Journals: 2701
ScienceDirect eBooks: 148
Springer Journals:  2,307
Springer eBooks: 10,013
proquest database : 12
ebscohost journals : 28,345
Taylor & Francis journals : 153,455
ACM
Worldscientific
SAGE Journals
ASCE
Emerald insight
Ingentaconnect
Cambridge
jstor
Wiley
IEEE
 
##########################################################################

محتوای مخفی
برای مشاهده محتوای مخفی یک پاسخ در این تاپیک ارسال کنید.

Universita degli Studi di Bari - Italy
sciencedirect Journal : 2,670
sciencedirect book : 146
springer Journal : 2,849
springer book : 660
Taylor & Francis Journals: 176,893
ProQuest databases : 5
Cambridge journals
oxford journals
Worldscientific
AIP
wiley journals
Royal Society of Chemistry
mathscinet

 

ویرایش شده در توسط علی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.