ارسال های توصیه شده

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

Linkoping University - Sweden
ScienceDirect Journals: 2,948
ScienceDirect eBooks: 394
Springer Journals: 2,656
Springer eBooks: 17,108
ProQuest Databases: 23
EBSCOhost Academic Journals: 10,802,845
Taylor & Francis : 1,346,445
CRC book : 5017
دسترسی خیلی خوب به Emerald
دسترسی خوب به Wiley Journals
دسترسی عالی به Scientific.net
IEEE
Jstor
Ingentaconnect
SAGE Journals
ASME
لینک به دیدگاه

 

Linkoping University - Sweden
ScienceDirect Journals: 2,948
ScienceDirect eBooks: 394
Springer Journals: 2,656
Springer eBooks: 17,108
ProQuest Databases: 23
EBSCOhost Academic Journals: 10,802,845
Taylor & Francis : 1,346,445
CRC book : 5017
دسترسی خیلی خوب به Emerald
دسترسی خوب به Wiley Journals
دسترسی عالی به Scientific.net
IEEE
Jstor
Ingentaconnect
SAGE Journals
ASME

 

ok

لینک به دیدگاه
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.