ارسال های توصیه شده

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

University of California, Santa Cruz
ScienceDirect Journals: 3129
ScienceDirect eBooks: 706
Springer Journals: 2,209
Springer eBooks: 68,784
ProQuest:  43 databases
EBSCOHOST: 39 databases
EBSCOhost Academic Journals: 9,043,097
EBSCOhost Books: 198,726
EBSCOhost eBooks: 12,586
CRC : 6505
Taylor & Francis: 795,200
Scopus
IEEE
دسترسی عالی به ژورنال های Jstor
دسترسی مناسب به کتاب ها و مقالات Wiley
ISI Web of Knowledge
 
لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.