ارسال های توصیه شده

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

دسترسی عالی به کتاب‌های وایلی
دسترسی عالی به مقالات Taylor & Francis
دسترسی عالی به Scientific.Net
دسترسی خوب به Begell House
دسترسی عالی به SPIE

ScienceDirect Journals: 3122

ScienceDirect eBooks: 6778

Springer Journals: 2,786

Springer eBooks: 51,820

ProQuest Databases: 48

EBSCOhost Academic Journals: 33,460,578

EBSCOhost Books: 1,228,490

EBSCOhost eBooks: 346,710

CRC eBooks: 8042

ebrary Documents: 54,660

Taylor & Francis:  2,277,161

Taylor & Francis eBooks: 12323

Cambridge eBooks: 236

MyiLibrary eBooks: 40036

 

Databases:

https://www.library....ta.ca/databases

لینک به دیدگاه
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.