ارسال های توصیه شده

ScienceDirect

Springer

IEEE Xplore

Taylor & Francis

Jstor

ProQuest

Wiley Online

EBSCOHOST

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

Universidad Politecnica de Madrid
ScienceDirect Journals : 2,706
ScienceDirect eBooks : 1,173
Springer Journals :  2,274
Springer eBooks : 10,568
ProQuest databases : 9
EBSCOHOST database : 9
EBSCOHOST Academic Journals : 15,565,259
EBSCOHOST Book : 15,558
Taylor & Francis : 189,452
Emerald
Wiley Journals
IEEE
Jstor
Ingentaconnect
Cambridge Journals
Oxford journals
SAGE Journals
لینک به دیدگاه
  • 3 هفته بعد...

thk

ScienceDirect
Springer
IEEE Xplore
Taylor & Francis
Jstor
ProQuest
Wiley Online
EBSCOHOST

 

Universidad Politecnica de Madrid
ScienceDirect Journals : 2,706
ScienceDirect eBooks : 1,173
Springer Journals :  2,274
Springer eBooks : 10,568
ProQuest databases : 9
EBSCOHOST database : 9
EBSCOHOST Academic Journals : 15,565,259
EBSCOHOST Book : 15,558
Taylor & Francis : 189,452
Emerald
Wiley Journals
IEEE
Jstor
Ingentaconnect
Cambridge Journals
Oxford journals
SAGE Journals

 

 

لینک به دیدگاه
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.