ارسال های توصیه شده

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

دسترسی بسیار خوب به کتاب‌های وایلی
دسترسی کامل به Scientific.Net
دسترسی خوب به AIAA
دسترسی عالی به SPIE

دسترسی عالی به ASME

ScienceDirect Journals: 3132
ScienceDirect eBooks: 1114
Springer Journals: 2,211
Springer eBooks: 69,189
ProQuest Databases: 49
EBSCOhost Academic Journals: 15,139,831
EBSCOhost Books: 252,353
EBSCOhost eBooks: 8,279

Taylor & Francis article: 870,401
EBL eBooks: 18608
CRC eBooks: 6617
ebrary Documents: 24,141

 

Databases
https://libraries.uc...s/databases-a-z

لینک به دیدگاه
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.