درخواست مقاله


Unknown

ارسال های توصیه شده

Title: How adiponectin, leptin, and ghrelin orchestrate together and correlate with the severity of nonalcoholic fatty liver disease

Author: Machado, Mariana V.a; Coutinho, Joãob; Carepa, Fátimab; Costa, Adíliac; Proença, Helenad; Cortez-Pinto, Helenaa

Journal or Ebook Name: ..

Volume, Issue, Year and Pages : ..

Link: http://journals.lww.com/eurojgh/Abstract/2012/10000/How_adiponectin,_leptin,_and_ghrelin_orchestrate.6.aspx

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.