ارسال های توصیه شده

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

Universita' degli Studi di Lecce - Italy
ScienceDirect Journals: 2683
ScienceDirect books : 884
Springer Journals : 2,337
Springer books : 2,500
Proquest database : 7
Taylor & Francis : 168,831
Ebscohost Magazines : 2,698,340
Ebscohost Academic Journals : 1,193,241
Ebscohost Books : 41,141
Ebscohost eBooks : 3,464
IEEE
Scopus
Wiley Journals
Jstor
Oxford journals
Cambridge journals
AIP
ACSE
AIAA
SAGE Journals
 
لینک به دیدگاه
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.