درخواست مقاله مهم


Unknown

ارسال های توصیه شده

Title: Clinical and biochemical evaluations of the alga Spirulina with regard to its application in the treatment of obesity. A double-blind cross-over study

Author: BECKER E. W. (1) ; JAKOBER B. ; LUFT D. ; SC..HMULLING R.-M. ;

Journal or Ebook Name: ...

Volume, Issue, Year and Pages : ..

Link: http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=8018395

اگر دانلود بشه 50 امتیاز هدیه.ممنون

لینک به دیدگاه

بیبلیوگرافی این مقاله این است

Becker EW, Jakover B, Luft D, Schmuelling RM (1986) Clinical and biochemical evaluations of the alga Spirulina with regard to its application in the treatment of obesity: a double-blind cross-over study. Nutr Rep Int 33: 565-574.

که بنا بر این مستند عنوان مجله عوض شده

http://www.speciatio...rnational-;i602

که این ژورنال نیز متاسفانه از سال 1990 به اینطرف آنلاین است

http://www.sciencedi...ournal/09552863

@};-

لینک به دیدگاه

درخواستت حل شد: @};-

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

 

به نظر می رسه همین باشه... داش رضا پزشکی می خونی؟

لینک به دیدگاه

درخواستت حل شد: @};-

[/hide]

 

به نظر می رسه همین باشه... داش رضا پزشکی می خونی؟

 

زبانم قاصره از تشکر ابرومو خریدی جلوی...عالی هستی عالی

بله این مال تغذیه هست

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.