ارسال های توصیه شده

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

North Carolina State University
ScienceDirect Journals : 2,976
ScienceDirect Books : 3,933
Springer Journals : 2,041
Springer Books : 45,408
ProQuest databases : 44
Ebscohost journals : 141,892,427
Ebscohost Book & Ebook : 611,828
Ingentaconnect : 489 publications
Taylor & Francis : 765,454
CRC book : 3236
دسترسی نسبتا خوب به مقالات و کتاب های Wiley
دسترسی عالی به IEEE
دسترسی خوب به SAGE Journals
Emerland
Jstor
Mathscinet
Oxford journals
Cambridge Journals
ACM
ACSE
AIP
AIAA
ASME
Scientific.net
لینک به دیدگاه
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.