ارسال های توصیه شده

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

Concordia University - Canada
ScienceDirect Journals: 2869
ScienceDirect eBooks: 572
Springer Journals: 2,801
Springer eBooks: 51,265
ProQuest Databases: 44
EBSCOHOST Academic Journals : 15,376,012
EBSCOHOST Magazines : 8,582,911
EBSCOHOST Books : 116,790
EBSCOHOST eBooks : 4,542
Taylor & Francis : 1,727,481
Ingentaconnect publications : 260
CRC book : 376
دسترسی مناسب به ژورنال های Wiley
دسترسی عالی به IEEE
دسترسی عالی به Jstor
Scopus
Emerald
ACS
ACM
AIP
AIAA
ACME
Cambridge books : 45
Cambridge journals
Oxford journals
Worldscientific
Royal Society of Chemistry
SAGE Journals
Karger
Annualreviews
Mathscinet
 
لینک به دیدگاه
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.