ارسال های توصیه شده

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

University of California, Los Angeles
ScienceDirect Journals: 3,144
ScienceDirect eBooks: 979
Springer Journals: 2,218
Springer eBooks: 69,728
ProQuest databases: 61
Ebscohost databases: 62
EBSCOhost Academic Journals:  10,368,464
EBSCOhost Books: 190,893
EBSCOhost eBooks: 6,208
Taylor & Francis : 890,456
ingentaconnect publications : 324
CRC: 6,541
Cambridge Ebook : 24482
Scopus
Emerald
ACS
ACSE
ASME
AIP
AIAA
ACM
Scientific.net
SAGE Journals
Royal Society of Chemistry
Worldscientific
دسترسی مناسب به مقالات و کتاب های Wiley
دسترسی عالی به IEEE
دسترسی فوق العاده به ژورنال های Jstor
 
لینک به دیدگاه
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.