ارسال های توصیه شده

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

Norwegian University of Science and Technology
ScienceDirect Journals: 3041
ScienceDirect eBooks: 3940
Springer Journals: 2656
Springer eBooks: 45966
ProQuest Databases: 37
EBSCOhost Academic Journals:  3,017,677
EBSCOhost Books:    46,595
EBSCOhost eBooks:   5,077
Taylor & Francis:  1,447,828
CRC: 7307
ingentaconnect publications : 270
دسترسی عالی به کتاب های Cambridge EBOOK
دسترسی عالی به کتابهای Wiley
دسترسی عالی به IEEE
Scientific.net
Jstor
ACS
ASME
 
لینک به دیدگاه
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.