ارسال های توصیه شده

ScienceDirect

Springer

Taylor & Francis

ProQuest

EBSCOHOST

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

Universidad Rey Juan Carlos - Spain
ScienceDirect Journals: 2,730
ScienceDirect eBooks: 1,171
Springer Journals: 2,285
Springer eBooks: 10,748
ProQuest Databases: 5
EBSCOhost Academic Journals:  8,826,048
EBSCOhost Books:   9,353
Taylor & Francis: 162,349
 
لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...

ScienceDirect

Springer

Taylor & Francis

ProQuest

EBSCOHOST

 

 

Universidad Rey Juan Carlos - Spain
ScienceDirect Journals: 2,730
ScienceDirect eBooks: 1,171
Springer Journals: 2,285
Springer eBooks: 10,748
ProQuest Databases: 5
EBSCOhost Academic Journals:  8,826,048
EBSCOhost Books:   9,353
Taylor & Francis: 162,349

 

ok

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...
  • 3 هفته بعد...
  • 4 ماه بعد...
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.