ارسال های توصیه شده

  • 2 هفته بعد...

Springer

Scopus

IEEE Xplore

Taylor & Francis

Jstor

ProQuest

World Scientific

Wiley Online

EBSCOHOST

 

 
Western Kentucky University
ScienceDirect Journals: 1876
ScienceDirect eBooks: 29
Springer Journals: 2,435
Springer eBooks: 61
ProQuest database : 16
Ebscohost Academic journals : 104,455,005
Taylor & Francis journals : 412,150
SAGE Journals
ACSE
cambridge journals & book
Emerald insight
ingentaconnect
worldscientific
ACM
wiley
ieee
jstor

 

fsdfsdfdsfsdfdf

لینک به دیدگاه
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.