ارسال های توصیه شده

ScienceDirect

Springer

Taylor & Francis

Jstor

Royal Society of the Chemistry

Wiley Online

ISI Web of Knowledge

University of Mysore

 

http://ezproxy.uni-mysore.ac.in:2048/login

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

http://ezproxy.uni-mysore.ac.in:2048/logout

 

 

springer

    Chapter 202,449

    Reference Work Entry 99,471

    Book 9,125

    Journal 2,304

    Protocol 142

    Reference Work 53

 

 

MYSORE UNIVERSITY LIBRARY:   E-RESOURCES
DATABASES/ JOURNAL GATEWAYS/ PORTALS
E-BOOKS
LICENSED for UoM Patrons
OPEN ACCESS

All E-Books Via UoM OPAC

Through Publishers Sites: 

  CRC Press E Books (3148 Titles)

  Springer E Books(8025 Titles)

  Taylor and Francis E Books (3924 Titles)

  Wiley Books Online (1861 Titles)

Directory of Open Access Books,

American Libraries (>1,651,000 Books),

Google Books ,

Canadian Libraries (>318,000 Books),

Project Gutenberg (>33000 Books),

Universal Digital Lib. (Million Books Project),

Community Books (>94,000 Books), Open Access Publishing in European

Networks - OAPEN (About 1000 titles),

Biodiversity Heritage Library 

(>46,000 Items), 

UC Press E-Books, 1982-2004 

(>500 Public Access),

UN University Full-Text Publications,

Children's Library (>2800),

E-JOURNALS
LICENSED
OPEN ACCESS
American Chemical Society (34 Titles)

American Institute of Physics (18 Titles)

American Physical Society (10 Titles)

Annual Reviews (33 Titles)

Blackwell Publishing (908 Titles)

Cambridge University Press (224 Titles)

Economic & Political Weekly (1 Title)

Elsevier Science (1036 Titles)

Emerald (29 Titles)

Institute of Physics (46 Titles)

JSTOR (1401 Titles)

Kamla-Raj Enterprises(21 Titles) Nature (1 Title) 

OJS@INFLIBNET(4 Titles)

Oxford University Press (206 Titles)

Portland Press (8 Titles)

Project Euclid (34 Titles)

Project Muse (411 Titles)

Royal Society of Chemistry (29 Titles)

SAGE Publications(30 Titles)

SIAM ( 14 Titles)

Springer Link (1389 Titles)

Taylor & Francis (1173 Titles) Bentham Science Publishers (250 titles) 

Bioline International

BioMed Central (STM)

HighWire Press

Hindawi Publishing Corporation 

(>200 titles)

Indian Academy of Sciences (IAS)

Indian Journals

Journal of Digital Information (JoDI)

Journal of Postgraduate Medicine

MedIND

Medknow Publications 

Molecular Diversity Preservation 

International (MDPI)

Public Library of Science (PLoS)

PubMed Central

Trials

OPEN ACCESS E-THESES AND DISSERTATIONS
Networked Digital Library of Theses and Dissertations 

Vidyanidhi

MGU PhD Theses Archive CalTech Electronic Theses and Dissertations

Shodhganga-Indian ETDs (INFLIBNET) etd@IISc: IISc Repository of Theses

and Dissertations,

OPEN COURSE WARE
Academia.edu

Academic Earth

JHSPH Open Courseware

MIT Open Courseware Open CourseWare Consortium

Open Learning Initiative at Carnegie Mellon

OpenLearn (OU)

Students for Free Culture The Internet Archive

Tufts Open Courseware

University of Michigan Open Courseware

Utah State University OpenCourseWare 

OTHER DATABASES
Geography: ICSSR Journal of Abstracts and Reviews  

Journal of Economic Abstracts

Higher Education Abstracts

Political Science: ICSSR Journal of Abstracts and Reviews Indian Citation Index (Needs First Time Free Registration)

ISID (Institute for Studies in Industrial Development) Molecular Biology Database Collection 

(2005 update)

World Banking Abstracts

Education Resources Inf. Center 

(ERIC)

OPEN ACCESS INSTITUTIONAL REPOSITORIES (INDIAN UNIVERSITIES)
Analytical Sciences Digital Library (NISCAIR)

Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment 

Cochin University of Science & Technology (CUSAT)

Cochin University of Science & Technology (CUSAT)

Guru Gobind Singh Indraprastha University

Indian Agricultural Research Institute (IARI)

Indian Institute of Technology, Bombay (IITB)

Indian Institute of Astrophysics Indian Institute of Horticultural Research (ICAR)

Indian Institute of Management Kozhikode (IIMK)

Indian Institute of Science, Bangalore (IISc)

IIT Kanpur (Indian Institute of Technology Kanpur)

Indian Institute of Technology, Delhi (IITD)

Indian Statistical Institute, Bangalore Centre (ISI)

Indira Gandhi Institute of Development Research 

Indira Gandhi National Open University (IGNOU) Indira Gandhi Institute of Development 

Research (IGIDR)  

Information and Library Network Center 

(INFLIBNET)

Madurai Kamaraj University (MKU)

Mahatma Gandhi University

Management Development Institute (MDI)

National Centre for Catalysis 

Research (NCCR)

NISCAIR Online Periodicals Repository

Pandit Deendayal 

Petroleum Univeristy (PDPU)

Thapar University (TU)

University of Delhi

University of Hyderabad  

DIRECTORIES OF OPEN ACCESS E-JOURNALS
OPEN ACCESS JOURNALS
OPEN  ACCESS  INSTITUTIONAL REPOSITORIES
HARVESTERS

Directory of Open Access Journals (DOAJ)Free Medical Journals

Selected Open Access Journals (ICAST)

JURN Directory

Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR)

Registry of Open Access Repositories (ROAR)

BASE - BIefeld Academic Search Engine

Cross Archive Search Service for Indian 

Institutional Repositories (CASSIR)

 

RePEc (Research Papers in Economics)

 Social Science Research Network

OPEN ACCESS DATA/STATISTICS/BLOGS etc...

Social Science Data Services 

(Data for Research)

ChemSpider: 25M Compound Data on Web

PLoS BLOGS: Science and Medicine

The Language of Bad Physics

Personal Genome Project

Speakeasy Science

Science 3.0: Advancement of Science

MIT Subject/Research Guides

ویرایش شده توسط آریو برزن
لینک به دیدگاه

ScienceDirect

Springer

Taylor & Francis

Jstor

Royal Society of the Chemistry

Wiley Online

ISI Web of Knowledge

 

University of Mysore

 

http://ezproxy.uni-mysore.ac.in:2048/login

 

http://ezproxy.uni-mysore.ac.in:2048/logout

 

 

springer

    Chapter 202,449

    Reference Work Entry 99,471

    Book 9,125

    Journal 2,304

    Protocol 142

    Reference Work 53

 

 

MYSORE UNIVERSITY LIBRARY:   E-RESOURCES
DATABASES/ JOURNAL GATEWAYS/ PORTALS
E-BOOKS
LICENSED for UoM Patrons
OPEN ACCESS

All E-Books Via UoM OPAC

Through Publishers Sites: 

  CRC Press E Books (3148 Titles)

  Springer E Books(8025 Titles)

  Taylor and Francis E Books (3924 Titles)

  Wiley Books Online (1861 Titles)

Directory of Open Access Books,

American Libraries (>1,651,000 Books),

Google Books ,

Canadian Libraries (>318,000 Books),

Project Gutenberg (>33000 Books),

Universal Digital Lib. (Million Books Project),

Community Books (>94,000 Books), Open Access Publishing in European

Networks - OAPEN (About 1000 titles),

Biodiversity Heritage Library 

(>46,000 Items), 

UC Press E-Books, 1982-2004 

(>500 Public Access),

UN University Full-Text Publications,

Children's Library (>2800),

E-JOURNALS
LICENSED
OPEN ACCESS
American Chemical Society (34 Titles)

American Institute of Physics (18 Titles)

American Physical Society (10 Titles)

Annual Reviews (33 Titles)

Blackwell Publishing (908 Titles)

Cambridge University Press (224 Titles)

Economic & Political Weekly (1 Title)

Elsevier Science (1036 Titles)

Emerald (29 Titles)

Institute of Physics (46 Titles)

JSTOR (1401 Titles)

Kamla-Raj Enterprises(21 Titles) Nature (1 Title) 

OJS@INFLIBNET(4 Titles)

Oxford University Press (206 Titles)

Portland Press (8 Titles)

Project Euclid (34 Titles)

Project Muse (411 Titles)

Royal Society of Chemistry (29 Titles)

SAGE Publications(30 Titles)

SIAM ( 14 Titles)

Springer Link (1389 Titles)

Taylor & Francis (1173 Titles) Bentham Science Publishers (250 titles) 

Bioline International

BioMed Central (STM)

HighWire Press

Hindawi Publishing Corporation 

(>200 titles)

Indian Academy of Sciences (IAS)

Indian Journals

Journal of Digital Information (JoDI)

Journal of Postgraduate Medicine

MedIND

Medknow Publications 

Molecular Diversity Preservation 

International (MDPI)

Public Library of Science (PLoS)

PubMed Central

Trials

OPEN ACCESS E-THESES AND DISSERTATIONS
Networked Digital Library of Theses and Dissertations 

Vidyanidhi

MGU PhD Theses Archive CalTech Electronic Theses and Dissertations

Shodhganga-Indian ETDs (INFLIBNET) etd@IISc: IISc Repository of Theses

and Dissertations,

OPEN COURSE WARE
Academia.edu

Academic Earth

JHSPH Open Courseware

MIT Open Courseware Open CourseWare Consortium

Open Learning Initiative at Carnegie Mellon

OpenLearn (OU)

Students for Free Culture The Internet Archive

Tufts Open Courseware

University of Michigan Open Courseware

Utah State University OpenCourseWare 

OTHER DATABASES
Geography: ICSSR Journal of Abstracts and Reviews  

Journal of Economic Abstracts

Higher Education Abstracts

Political Science: ICSSR Journal of Abstracts and Reviews Indian Citation Index (Needs First Time Free Registration)

ISID (Institute for Studies in Industrial Development) Molecular Biology Database Collection 

(2005 update)

World Banking Abstracts

Education Resources Inf. Center 

(ERIC)

OPEN ACCESS INSTITUTIONAL REPOSITORIES (INDIAN UNIVERSITIES)
Analytical Sciences Digital Library (NISCAIR)

Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment 

Cochin University of Science & Technology (CUSAT)

Cochin University of Science & Technology (CUSAT)

Guru Gobind Singh Indraprastha University

Indian Agricultural Research Institute (IARI)

Indian Institute of Technology, Bombay (IITB)

Indian Institute of Astrophysics Indian Institute of Horticultural Research (ICAR)

Indian Institute of Management Kozhikode (IIMK)

Indian Institute of Science, Bangalore (IISc)

IIT Kanpur (Indian Institute of Technology Kanpur)

Indian Institute of Technology, Delhi (IITD)

Indian Statistical Institute, Bangalore Centre (ISI)

Indira Gandhi Institute of Development Research 

Indira Gandhi National Open University (IGNOU) Indira Gandhi Institute of Development 

Research (IGIDR)  

Information and Library Network Center 

(INFLIBNET)

Madurai Kamaraj University (MKU)

Mahatma Gandhi University

Management Development Institute (MDI)

National Centre for Catalysis 

Research (NCCR)

NISCAIR Online Periodicals Repository

Pandit Deendayal 

Petroleum Univeristy (PDPU)

Thapar University (TU)

University of Delhi

University of Hyderabad  

DIRECTORIES OF OPEN ACCESS E-JOURNALS
OPEN ACCESS JOURNALS
OPEN  ACCESS  INSTITUTIONAL REPOSITORIES
HARVESTERS

Directory of Open Access Journals (DOAJ)Free Medical Journals

Selected Open Access Journals (ICAST)

JURN Directory

Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR)

Registry of Open Access Repositories (ROAR)

BASE - BIefeld Academic Search Engine

Cross Archive Search Service for Indian 

Institutional Repositories (CASSIR)

 

RePEc (Research Papers in Economics)

 Social Science Research Network

OPEN ACCESS DATA/STATISTICS/BLOGS etc...

Social Science Data Services 

(Data for Research)

ChemSpider: 25M Compound Data on Web

PLoS BLOGS: Science and Medicine

The Language of Bad Physics

Personal Genome Project

Speakeasy Science

Science 3.0: Advancement of Science

MIT Subject/Research Guides

 

تمایل به دریافت کتاب

لینک به دیدگاه

ScienceDirect

Springer

Taylor & Francis

Jstor

Royal Society of the Chemistry

Wiley Online

ISI Web of Knowledge

 

University of Mysore

 

http://ezproxy.uni-mysore.ac.in:2048/login

 

http://ezproxy.uni-mysore.ac.in:2048/logout

 

 

springer

    Chapter 202,449

    Reference Work Entry 99,471

    Book 9,125

    Journal 2,304

    Protocol 142

    Reference Work 53

 

 

MYSORE UNIVERSITY LIBRARY:   E-RESOURCES
DATABASES/ JOURNAL GATEWAYS/ PORTALS
E-BOOKS
LICENSED for UoM Patrons
OPEN ACCESS

All E-Books Via UoM OPAC

Through Publishers Sites: 

  CRC Press E Books (3148 Titles)

  Springer E Books(8025 Titles)

  Taylor and Francis E Books (3924 Titles)

  Wiley Books Online (1861 Titles)

Directory of Open Access Books,

American Libraries (>1,651,000 Books),

Google Books ,

Canadian Libraries (>318,000 Books),

Project Gutenberg (>33000 Books),

Universal Digital Lib. (Million Books Project),

Community Books (>94,000 Books), Open Access Publishing in European

Networks - OAPEN (About 1000 titles),

Biodiversity Heritage Library 

(>46,000 Items), 

UC Press E-Books, 1982-2004 

(>500 Public Access),

UN University Full-Text Publications,

Children's Library (>2800),

E-JOURNALS
LICENSED
OPEN ACCESS
American Chemical Society (34 Titles)

American Institute of Physics (18 Titles)

American Physical Society (10 Titles)

Annual Reviews (33 Titles)

Blackwell Publishing (908 Titles)

Cambridge University Press (224 Titles)

Economic & Political Weekly (1 Title)

Elsevier Science (1036 Titles)

Emerald (29 Titles)

Institute of Physics (46 Titles)

JSTOR (1401 Titles)

Kamla-Raj Enterprises(21 Titles) Nature (1 Title) 

OJS@INFLIBNET(4 Titles)

Oxford University Press (206 Titles)

Portland Press (8 Titles)

Project Euclid (34 Titles)

Project Muse (411 Titles)

Royal Society of Chemistry (29 Titles)

SAGE Publications(30 Titles)

SIAM ( 14 Titles)

Springer Link (1389 Titles)

Taylor & Francis (1173 Titles) Bentham Science Publishers (250 titles) 

Bioline International

BioMed Central (STM)

HighWire Press

Hindawi Publishing Corporation 

(>200 titles)

Indian Academy of Sciences (IAS)

Indian Journals

Journal of Digital Information (JoDI)

Journal of Postgraduate Medicine

MedIND

Medknow Publications 

Molecular Diversity Preservation 

International (MDPI)

Public Library of Science (PLoS)

PubMed Central

Trials

OPEN ACCESS E-THESES AND DISSERTATIONS
Networked Digital Library of Theses and Dissertations 

Vidyanidhi

MGU PhD Theses Archive CalTech Electronic Theses and Dissertations

Shodhganga-Indian ETDs (INFLIBNET) etd@IISc: IISc Repository of Theses

and Dissertations,

OPEN COURSE WARE
Academia.edu

Academic Earth

JHSPH Open Courseware

MIT Open Courseware Open CourseWare Consortium

Open Learning Initiative at Carnegie Mellon

OpenLearn (OU)

Students for Free Culture The Internet Archive

Tufts Open Courseware

University of Michigan Open Courseware

Utah State University OpenCourseWare 

OTHER DATABASES
Geography: ICSSR Journal of Abstracts and Reviews  

Journal of Economic Abstracts

Higher Education Abstracts

Political Science: ICSSR Journal of Abstracts and Reviews Indian Citation Index (Needs First Time Free Registration)

ISID (Institute for Studies in Industrial Development) Molecular Biology Database Collection 

(2005 update)

World Banking Abstracts

Education Resources Inf. Center 

(ERIC)

OPEN ACCESS INSTITUTIONAL REPOSITORIES (INDIAN UNIVERSITIES)
Analytical Sciences Digital Library (NISCAIR)

Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment 

Cochin University of Science & Technology (CUSAT)

Cochin University of Science & Technology (CUSAT)

Guru Gobind Singh Indraprastha University

Indian Agricultural Research Institute (IARI)

Indian Institute of Technology, Bombay (IITB)

Indian Institute of Astrophysics Indian Institute of Horticultural Research (ICAR)

Indian Institute of Management Kozhikode (IIMK)

Indian Institute of Science, Bangalore (IISc)

IIT Kanpur (Indian Institute of Technology Kanpur)

Indian Institute of Technology, Delhi (IITD)

Indian Statistical Institute, Bangalore Centre (ISI)

Indira Gandhi Institute of Development Research 

Indira Gandhi National Open University (IGNOU) Indira Gandhi Institute of Development 

Research (IGIDR)  

Information and Library Network Center 

(INFLIBNET)

Madurai Kamaraj University (MKU)

Mahatma Gandhi University

Management Development Institute (MDI)

National Centre for Catalysis 

Research (NCCR)

NISCAIR Online Periodicals Repository

Pandit Deendayal 

Petroleum Univeristy (PDPU)

Thapar University (TU)

University of Delhi

University of Hyderabad  

DIRECTORIES OF OPEN ACCESS E-JOURNALS
OPEN ACCESS JOURNALS
OPEN  ACCESS  INSTITUTIONAL REPOSITORIES
HARVESTERS

Directory of Open Access Journals (DOAJ)Free Medical Journals

Selected Open Access Journals (ICAST)

JURN Directory

Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR)

Registry of Open Access Repositories (ROAR)

BASE - BIefeld Academic Search Engine

Cross Archive Search Service for Indian 

Institutional Repositories (CASSIR)

 

RePEc (Research Papers in Economics)

 Social Science Research Network

OPEN ACCESS DATA/STATISTICS/BLOGS etc...

Social Science Data Services 

(Data for Research)

ChemSpider: 25M Compound Data on Web

PLoS BLOGS: Science and Medicine

The Language of Bad Physics

Personal Genome Project

Speakeasy Science

Science 3.0: Advancement of Science

MIT Subject/Research Guides

 

تمایل به دریافت کتاب

لینک به دیدگاه
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.