ارسال های توصیه شده

بقیه موارد: GAle

login

https://lcc.idm.oclc.org/login?url=

 

logout

https://login.lcc.idm.oclc.org/logout

 

 

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

 

 

Databases

 

 
 
Database Menu
360 Search aka Central Search
A to Z Maps Online
A to Z the USA
ABI/Inform - Dateline (ProQuest)
American Chemical Society Journals and Chemical & Engineering News
Angel
Annals of American History (EB)
AccessScience
AccessMedicine
AccessMedicine
ARTstor
American History Online (Facts on File / InfoBase Learning)
Biography Reference Center (formerly Wilson Biography Plus Illustrated)
Children's Literature Comprehensive Database (CLCD, LLC)
ChiltonLibrary.com (Gale)
Chronicle Career Library of Occupation Briefs
Chronicle of Higher Education
CRCnetBase
Credo Reference
CultureGrams Online Edition
CQ Electronic Encyclopedia of American Government (CQ Press)
CQ Researcher (CQ Press)
CQ Supreme Court Collection (CQ Press)
Desire 2 Learn
ebrary
EBSCOhost NEW - 7/1/2012 - reloaded 9/8/2012
eLibrary (ProQuest)
eLibrary Elementary Edition (ProQuest/BigChalk)
Ethnic NewsWatch (ProQuest)
Facts on File Main Menu - (InfoBase Learning)
Films on Demand (Films Media Group)
First Research - Industry Intelligence
FirstSearch
Ferguson's Career Guidance Center (Facts On File)
Global Road Warrior
Google Scholar
Hand Press Book Database (Oclc)
ACLS History E-Book Project
HeritageQuest Online
History Reference Center (Facts On File)
Hoover's Pro Access
Issues & Controversies in American History
Issues & Controversies
JAMA Network
JSTOR
Learning Express Library 3.0
Lexi-Comp Online with AHFS
LexiComp ONLINE for Dentistry
Literature Online (Chadwyck-Healy / ProQuest)
MadCad
Material ConneXion
Medline (FirstSearch)
Mergent Online
Michigan Authors and Illustrators (MAME / LM / MCFB)
Michigan Codes
Modern World History (Facts On File / InfoBase Learning)
National Fire Codes Online (NFPA)
National Newspapers (ProQuest) RENAMED: ProQuest Newspapers
Natural Standard: Authority on Integrative Medicine
Natural Medicines Comprehensive Database
NetLibrary
NewsBank Newspapers
OnDemand.com
Oxford Art Online (formerly Grove's Art Online)
Oxford English Dictionary Online (Oxford Univ. Press)
Oxford Music Online (formerly Grove's Music Online)
Oxford Reference Online: Premium Collection (Oxford Univ. Press)
ProQuest (New Platform)
PubMed
ReferenceUSA (InfoUSA)
ScienceDirect College Edition
Science Online (Facts on File, Inc)
SCIPIO: Art and Rare Book Sales Catalogs
Serials Solutions XML,API DB Portal
SIRS Knowledge Source
SIRS Discoverer
SpringerLink - new platform 11/2012
Stat!Ref
Anatomy TV
State of the Nation (STAT-USA)
Testing & Education Resource Center
Todays Science
Ulrichsweb: Global Serials Directory
Visual Thesaurus
Vocational Biographies (Voc Bio)
Wedding Report
WilsonWeb (OmniFile Full Text Select & Biographies Illustrated)
World Almanac Database (FACTS.com)
World Almanac Encyclopedia (FACTS.com)
World Book Encyclopedia Online (Trial Subscription available Mar 1 - 31, 2012)
World News Digest 1940 . Present (FACTS.com)
World Geography (ABC-Clio)
WordCat (direct)
Gale - InfoTrac & GaleNet & Powersearch
Berg Fashion Library
Passport (Euromonitor)
Summon (Serials Solutions)
ProDemand Automotive (Mitchell's)
Naxos Music Library
Naxos Sheet Music Library
PsychiatryOnline
Women's Wear Daily
NBC Learn
EBL
Summon 2.0
Proquest Literature Online (LION)
ASTM Compass
Natural Standard
RCL: Resources for College Libraries
Adjunct Nation
Guide to Reference Online
Bowker Book Analysis System
Books in Print
Wiley Online
mhmedical
old mhmedical
JAMAevidence
Learning Express Library 3.0
ProQuest
ویرایش شده توسط matis
DEAD
لینک به دیدگاه

بقیه موارد: GAle

 

login

https://lcc.idm.oclc.org/login?url=

 

logout

https://login.lcc.idm.oclc.org/logout

 

 

 

 

 

Databases

 

 
 
Database Menu
360 Search aka Central Search
A to Z Maps Online
A to Z the USA
ABI/Inform - Dateline (ProQuest)
American Chemical Society Journals and Chemical & Engineering News
Angel
Annals of American History (EB)
AccessScience
AccessMedicine
AccessMedicine
ARTstor
American History Online (Facts on File / InfoBase Learning)
Biography Reference Center (formerly Wilson Biography Plus Illustrated)
Children's Literature Comprehensive Database (CLCD, LLC)
ChiltonLibrary.com (Gale)
Chronicle Career Library of Occupation Briefs
Chronicle of Higher Education
CRCnetBase
Credo Reference
CultureGrams Online Edition
CQ Electronic Encyclopedia of American Government (CQ Press)
CQ Researcher (CQ Press)
CQ Supreme Court Collection (CQ Press)
Desire 2 Learn
ebrary
EBSCOhost NEW - 7/1/2012 - reloaded 9/8/2012
eLibrary (ProQuest)
eLibrary Elementary Edition (ProQuest/BigChalk)
Ethnic NewsWatch (ProQuest)
Facts on File Main Menu - (InfoBase Learning)
Films on Demand (Films Media Group)
First Research - Industry Intelligence
FirstSearch
Ferguson's Career Guidance Center (Facts On File)
Global Road Warrior
Google Scholar
Hand Press Book Database (Oclc)
ACLS History E-Book Project
HeritageQuest Online
History Reference Center (Facts On File)
Hoover's Pro Access
Issues & Controversies in American History
Issues & Controversies
JAMA Network
JSTOR
Learning Express Library 3.0
Lexi-Comp Online with AHFS
LexiComp ONLINE for Dentistry
Literature Online (Chadwyck-Healy / ProQuest)
MadCad
Material ConneXion
Medline (FirstSearch)
Mergent Online
Michigan Authors and Illustrators (MAME / LM / MCFB)
Michigan Codes
Modern World History (Facts On File / InfoBase Learning)
National Fire Codes Online (NFPA)
National Newspapers (ProQuest) RENAMED: ProQuest Newspapers
Natural Standard: Authority on Integrative Medicine
Natural Medicines Comprehensive Database
NetLibrary
NewsBank Newspapers
OnDemand.com
Oxford Art Online (formerly Grove's Art Online)
Oxford English Dictionary Online (Oxford Univ. Press)
Oxford Music Online (formerly Grove's Music Online)
Oxford Reference Online: Premium Collection (Oxford Univ. Press)
ProQuest (New Platform)
PubMed
ReferenceUSA (InfoUSA)
ScienceDirect College Edition
Science Online (Facts on File, Inc)
SCIPIO: Art and Rare Book Sales Catalogs
Serials Solutions XML,API DB Portal
SIRS Knowledge Source
SIRS Discoverer
SpringerLink - new platform 11/2012
Stat!Ref
Anatomy TV
State of the Nation (STAT-USA)
Testing & Education Resource Center
Todays Science
Ulrichsweb: Global Serials Directory
Visual Thesaurus
Vocational Biographies (Voc Bio)
Wedding Report
WilsonWeb (OmniFile Full Text Select & Biographies Illustrated)
World Almanac Database (FACTS.com)
World Almanac Encyclopedia (FACTS.com)
World Book Encyclopedia Online (Trial Subscription available Mar 1 - 31, 2012)
World News Digest 1940 . Present (FACTS.com)
World Geography (ABC-Clio)
WordCat (direct)
Gale - InfoTrac & GaleNet & Powersearch
Berg Fashion Library
Passport (Euromonitor)
Summon (Serials Solutions)
ProDemand Automotive (Mitchell's)
Naxos Music Library
Naxos Sheet Music Library
PsychiatryOnline
Women's Wear Daily
NBC Learn
EBL
Summon 2.0
Proquest Literature Online (LION)
ASTM Compass
Natural Standard
RCL: Resources for College Libraries
Adjunct Nation
Guide to Reference Online
Bowker Book Analysis System
Books in Print
Wiley Online
mhmedical
old mhmedical
JAMAevidence
Learning Express Library 3.0
ProQuest

 

th

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...
  • 2 هفته بعد...
  • 1 ماه بعد...

بقیه موارد: GAle

 

login

https://lcc.idm.oclc.org/login?url=

 

logout

https://login.lcc.idm.oclc.org/logout

 

 

 

 

 

Databases

 

 
 
Database Menu
360 Search aka Central Search
A to Z Maps Online
A to Z the USA
ABI/Inform - Dateline (ProQuest)
American Chemical Society Journals and Chemical & Engineering News
Angel
Annals of American History (EB)
AccessScience
AccessMedicine
AccessMedicine
ARTstor
American History Online (Facts on File / InfoBase Learning)
Biography Reference Center (formerly Wilson Biography Plus Illustrated)
Children's Literature Comprehensive Database (CLCD, LLC)
ChiltonLibrary.com (Gale)
Chronicle Career Library of Occupation Briefs
Chronicle of Higher Education
CRCnetBase
Credo Reference
CultureGrams Online Edition
CQ Electronic Encyclopedia of American Government (CQ Press)
CQ Researcher (CQ Press)
CQ Supreme Court Collection (CQ Press)
Desire 2 Learn
ebrary
EBSCOhost NEW - 7/1/2012 - reloaded 9/8/2012
eLibrary (ProQuest)
eLibrary Elementary Edition (ProQuest/BigChalk)
Ethnic NewsWatch (ProQuest)
Facts on File Main Menu - (InfoBase Learning)
Films on Demand (Films Media Group)
First Research - Industry Intelligence
FirstSearch
Ferguson's Career Guidance Center (Facts On File)
Global Road Warrior
Google Scholar
Hand Press Book Database (Oclc)
ACLS History E-Book Project
HeritageQuest Online
History Reference Center (Facts On File)
Hoover's Pro Access
Issues & Controversies in American History
Issues & Controversies
JAMA Network
JSTOR
Learning Express Library 3.0
Lexi-Comp Online with AHFS
LexiComp ONLINE for Dentistry
Literature Online (Chadwyck-Healy / ProQuest)
MadCad
Material ConneXion
Medline (FirstSearch)
Mergent Online
Michigan Authors and Illustrators (MAME / LM / MCFB)
Michigan Codes
Modern World History (Facts On File / InfoBase Learning)
National Fire Codes Online (NFPA)
National Newspapers (ProQuest) RENAMED: ProQuest Newspapers
Natural Standard: Authority on Integrative Medicine
Natural Medicines Comprehensive Database
NetLibrary
NewsBank Newspapers
OnDemand.com
Oxford Art Online (formerly Grove's Art Online)
Oxford English Dictionary Online (Oxford Univ. Press)
Oxford Music Online (formerly Grove's Music Online)
Oxford Reference Online: Premium Collection (Oxford Univ. Press)
ProQuest (New Platform)
PubMed
ReferenceUSA (InfoUSA)
ScienceDirect College Edition
Science Online (Facts on File, Inc)
SCIPIO: Art and Rare Book Sales Catalogs
Serials Solutions XML,API DB Portal
SIRS Knowledge Source
SIRS Discoverer
SpringerLink - new platform 11/2012
Stat!Ref
Anatomy TV
State of the Nation (STAT-USA)
Testing & Education Resource Center
Todays Science
Ulrichsweb: Global Serials Directory
Visual Thesaurus
Vocational Biographies (Voc Bio)
Wedding Report
WilsonWeb (OmniFile Full Text Select & Biographies Illustrated)
World Almanac Database (FACTS.com)
World Almanac Encyclopedia (FACTS.com)
World Book Encyclopedia Online (Trial Subscription available Mar 1 - 31, 2012)
World News Digest 1940 . Present (FACTS.com)
World Geography (ABC-Clio)
WordCat (direct)
Gale - InfoTrac & GaleNet & Powersearch
Berg Fashion Library
Passport (Euromonitor)
Summon (Serials Solutions)
ProDemand Automotive (Mitchell's)
Naxos Music Library
Naxos Sheet Music Library
PsychiatryOnline
Women's Wear Daily
NBC Learn
EBL
Summon 2.0
Proquest Literature Online (LION)
ASTM Compass
Natural Standard
RCL: Resources for College Libraries
Adjunct Nation
Guide to Reference Online
Bowker Book Analysis System
Books in Print
Wiley Online
mhmedical
old mhmedical
JAMAevidence
Learning Express Library 3.0
ProQuest

 

Thank you

لینک به دیدگاه
  • 4 هفته بعد...

بقیه موارد: GAle

 

login

https://lcc.idm.oclc.org/login?url=

 

logout

https://login.lcc.idm.oclc.org/logout

 

 

 

 

 

Databases

 

 
 
Database Menu
360 Search aka Central Search
A to Z Maps Online
A to Z the USA
ABI/Inform - Dateline (ProQuest)
American Chemical Society Journals and Chemical & Engineering News
Angel
Annals of American History (EB)
AccessScience
AccessMedicine
AccessMedicine
ARTstor
American History Online (Facts on File / InfoBase Learning)
Biography Reference Center (formerly Wilson Biography Plus Illustrated)
Children's Literature Comprehensive Database (CLCD, LLC)
ChiltonLibrary.com (Gale)
Chronicle Career Library of Occupation Briefs
Chronicle of Higher Education
CRCnetBase
Credo Reference
CultureGrams Online Edition
CQ Electronic Encyclopedia of American Government (CQ Press)
CQ Researcher (CQ Press)
CQ Supreme Court Collection (CQ Press)
Desire 2 Learn
ebrary
EBSCOhost NEW - 7/1/2012 - reloaded 9/8/2012
eLibrary (ProQuest)
eLibrary Elementary Edition (ProQuest/BigChalk)
Ethnic NewsWatch (ProQuest)
Facts on File Main Menu - (InfoBase Learning)
Films on Demand (Films Media Group)
First Research - Industry Intelligence
FirstSearch
Ferguson's Career Guidance Center (Facts On File)
Global Road Warrior
Google Scholar
Hand Press Book Database (Oclc)
ACLS History E-Book Project
HeritageQuest Online
History Reference Center (Facts On File)
Hoover's Pro Access
Issues & Controversies in American History
Issues & Controversies
JAMA Network
JSTOR
Learning Express Library 3.0
Lexi-Comp Online with AHFS
LexiComp ONLINE for Dentistry
Literature Online (Chadwyck-Healy / ProQuest)
MadCad
Material ConneXion
Medline (FirstSearch)
Mergent Online
Michigan Authors and Illustrators (MAME / LM / MCFB)
Michigan Codes
Modern World History (Facts On File / InfoBase Learning)
National Fire Codes Online (NFPA)
National Newspapers (ProQuest) RENAMED: ProQuest Newspapers
Natural Standard: Authority on Integrative Medicine
Natural Medicines Comprehensive Database
NetLibrary
NewsBank Newspapers
OnDemand.com
Oxford Art Online (formerly Grove's Art Online)
Oxford English Dictionary Online (Oxford Univ. Press)
Oxford Music Online (formerly Grove's Music Online)
Oxford Reference Online: Premium Collection (Oxford Univ. Press)
ProQuest (New Platform)
PubMed
ReferenceUSA (InfoUSA)
ScienceDirect College Edition
Science Online (Facts on File, Inc)
SCIPIO: Art and Rare Book Sales Catalogs
Serials Solutions XML,API DB Portal
SIRS Knowledge Source
SIRS Discoverer
SpringerLink - new platform 11/2012
Stat!Ref
Anatomy TV
State of the Nation (STAT-USA)
Testing & Education Resource Center
Todays Science
Ulrichsweb: Global Serials Directory
Visual Thesaurus
Vocational Biographies (Voc Bio)
Wedding Report
WilsonWeb (OmniFile Full Text Select & Biographies Illustrated)
World Almanac Database (FACTS.com)
World Almanac Encyclopedia (FACTS.com)
World Book Encyclopedia Online (Trial Subscription available Mar 1 - 31, 2012)
World News Digest 1940 . Present (FACTS.com)
World Geography (ABC-Clio)
WordCat (direct)
Gale - InfoTrac & GaleNet & Powersearch
Berg Fashion Library
Passport (Euromonitor)
Summon (Serials Solutions)
ProDemand Automotive (Mitchell's)
Naxos Music Library
Naxos Sheet Music Library
PsychiatryOnline
Women's Wear Daily
NBC Learn
EBL
Summon 2.0
Proquest Literature Online (LION)
ASTM Compass
Natural Standard
RCL: Resources for College Libraries
Adjunct Nation
Guide to Reference Online
Bowker Book Analysis System
Books in Print
Wiley Online
mhmedical
old mhmedical
JAMAevidence
Learning Express Library 3.0
ProQuest

ممنون

لینک به دیدگاه
  • 3 هفته بعد...
  • 2 هفته بعد...
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.