درخواست مقاله


mrf205

ارسال های توصیه شده

Title: New Ideas for a 160 Years-Old Reaction

Author: F. Mendonça, Gabriela; S. de Almeida, Leonardo; C.S. de Mattos, Marcio; M. Esteves, Pierre; S. Ribeiro, Rodrigo

Journal or Ebook Name: Current Organic Synthesis

Volume, Issue, Year and Pages : Volume 12, Number 5, October 2015, pp. 603-617(15)

Link: http://www.ingentaconnect.com/content/ben/cos/2015/00000012/00000005/art00011

Other link (optional): http://benthamscience.com/journals/current-organic-synthesis/volume/12/issue/5/page/603/

Current Organic Synthesis, Volume 12, Number 5, October 2015, pp. 603-617(15)

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.