درخواست کتاب


*Kid

ارسال های توصیه شده

Title: Python scripts for Abaqus : learn by example

Author: Gautam M Puri

Journal or Ebook Name: -

Volume, Issue, Year and Pages : -

Link: http://www.worldcat.org/title/python-scripts-for-abaqus-learn-by-example/oclc/754819972

Other link (optional): -

Requested Format:: Publisher PDF

لینک به دیدگاه

Title: Python scripts for Abaqus : learn by example

Author: Gautam M Puri

Journal or Ebook Name: -

Volume, Issue, Year and Pages : -

Link: http://www.worldcat.org/title/python-scripts-for-abaqus-learn-by-example/oclc/754819972

Other link (optional): -

Requested Format:: Publisher PDF

 

درود بر شما

متاسفانه کتاب مورد نظرتون نسخه ی آنلاین نداره!

لینک به دیدگاه

در صورت نیاز میتونید با پرداخت در سایت زیر نسخه ی آنلاینش رو تهیه کنید

https://www.scribd.com/doc/80250061/PythonScriptsForAbaqus-BookPreview

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.