درخواست مقاله


mahjuri_s

ارسال های توصیه شده

Title: Effect of Cadmium Treatment on Cadmium and Zinc Uptake by Selected Vegetable Species

Author: M. A. Turner

Journal or Ebook Name: 10.2134/jeq1973.00472425000200010020x

Volume, Issue, Year and Pages : Vol. 2 No. 1, p. 118-119

 

Received: Mar 20, 1972

Link: https://dl.sciencesocieties.org/publications/jeq/abstracts/2/1/JEQ0020010118

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.