درخواست کتاب - Text analysis in translation : theory, methodology, and didactic application of a model for translation-oriented text analysis


Mr.K

ارسال های توصیه شده

Title: Text analysis in translation : theory, methodology, and didactic application of a model for translation-oriented text analysis

 

Author: Christiane Nord

 

Journal or Ebook Name: Text analysis in translation : theory, methodology, and didactic application of a model for translation-oriented text analysis

 

Volume, Issue, Year and Pages : 2005

Link: http://www.amazon.com/Text-Analysis-Translation-Translation-Oriented-Publikationen/dp/9042018089

Requested Format:: Publisher PDF

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.