ارسال های توصیه شده

دانلود رایگان مقاله و کتاب از ScienceDirect

دانلود رایگان مقاله و کتاب از Springer

دانلود رایگان مقاله و کتاب از IEEE Xplore

دانلود رایگان مقاله و کتاب از ProQuest

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

23

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

 

 

SD=2,214 titles found (2,202Journals+12Books)

Springerlink=131Books+2,084Journals+62Protocols+159Reference Work Entry+00Book Series

ProQuest=02Databases+1,824Publications

Emerald=299Titles (235Journals+64Book Series)

Cambridge Journals=345 Subscriptions for UNNES + 09 Free Journals

GALE Databases=04

IEEE=Yes

and others

ویرایش شده توسط محسن.
لینک به دیدگاه
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.