درخواست مقاله


ahghshirazi

ارسال های توصیه شده

Title: Tire ABS-Braking Prediction with Lab Tests and Friction Simulations

Author: Pavel A. Ignatyev, Stefan Ripka, Norbert Mueller, Stefan Torbruegge, and Burkhard Wies

Journal or Ebook Name: Tire Science and Technology

Volume, Issue, Year and Pages : October-December 2015, Vol. 43, No. 4, pp. 260-275

Link: http://tiresciencetechnology.org/doi/pdf/10.2346/tire.15.430401

Requested Format:: Publisher PDF

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.