درخواست مقاله


heavenly

ارسال های توصیه شده

Title: Quantitative analysis of safranal in saffron extract and nanoparticle formulation by a validated high-performance thin-layer chromatographic method

Author: Shadab Ahmad Pathan1,*, Sanjar Alam1, Gaurav K. Jain1, Syed M. A. Zaidi2, Sohail Akhter1, Divya Vohora3, Roop K. Khar1 andFarhan J. Ahmad

Journal or Ebook Name: Phytochem Anal

Volume, Issue, Year and Pages : 21(3):219-23

Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19862835

با تشکر

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.