درخواست مقاله


*Kid

ارسال های توصیه شده

Title: Simulation of a Jet Pump with the code of CFD STAR-CCM +

Author: -

Journal or Ebook Name: -

Volume, Issue, Year and Pages : -

Link: https://inis.iaea.org/search/searchsinglerecord.aspx?recordsFor=SingleRecord&RN=44049312#

Requested Format:: Publisher PDF

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.