ارسال های توصیه شده

دانلود رایگان مقاله و کتاب از ScienceDirect

دانلود رایگان مقاله و کتاب از Jstor

دانلود رایگان مقاله و کتاب از PubMed

http://lib.hoover.mcdaniel.edu/az.php

https://hoover2.mcdaniel.edu:2443/menu

 

 

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

thanks

 

دانلود رایگان مقاله و کتاب از ScienceDirect
دانلود رایگان مقاله و کتاب از Jstor
دانلود رایگان مقاله و کتاب از PubMed

http://lib.hoover.mcdaniel.edu/az.php


https://hoover2.mcdaniel.edu:2443/menu

 

 

s

لینک به دیدگاه

دانلود رایگان مقاله و کتاب از ScienceDirect

دانلود رایگان مقاله و کتاب از Jstor

دانلود رایگان مقاله و کتاب از PubMed

 

http://lib.hoover.mcdaniel.edu/az.php

https://hoover2.mcdaniel.edu:2443/menu

 

 

 

let me see

لینک به دیدگاه

دانلود رایگان مقاله و کتاب از ScienceDirect

دانلود رایگان مقاله و کتاب از Jstor

دانلود رایگان مقاله و کتاب از PubMed

 

http://lib.hoover.mcdaniel.edu/az.php

https://hoover2.mcdaniel.edu:2443/menu

 

 

 

 

Thank you

Electrical submersible pumps manual: design,operations, and maintenance

by Takacs, Gabor

Published by Elsevier (Oxford),2009

لینک به دیدگاه
  • 4 هفته بعد...
  • 3 ماه بعد...

دانلود رایگان مقاله و کتاب از ScienceDirect

دانلود رایگان مقاله و کتاب از Jstor

دانلود رایگان مقاله و کتاب از PubMed

 

http://lib.hoover.mcdaniel.edu/az.php

https://hoover2.mcdaniel.edu:2443/menu

 

 

 

thank you so much

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...
  • 1 ماه بعد...
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.