ارسال های توصیه شده

دیتابیس را: شخصا در مطلب قرار خواهم داد

دانلود رایگان مقاله و کتاب از ScienceDirect

دانلود رایگان مقاله و کتاب از Springer

دانلود رایگان مقاله و کتاب از IEEE Xplore

دانلود رایگان مقاله و کتاب از Taylor & Francis

دانلود رایگان مقاله و کتاب از Jstor

دانلود رایگان مقاله و کتاب از MathScience

دانلود رایگان مقاله و کتاب از ProQuest

دانلود رایگان مقاله و کتاب از Wiley Online

دانلود رایگان مقاله و کتاب از ISI Web of Knowledge

دانلود رایگان مقاله و کتاب از EBSCOHOST

[free]

Ball State University, Muncie, IN 47306

Bracken Library

Midwest Collaborative for Library Services

http://www.bsu.edu/libraries/svl/databases/index.php

http://cms.bsu.edu/Academics/Libraries.aspx

http://bsu.summon.serialssolutions.com/

eBook Collection (EBSCOhost)=8,117

EBSCOhost=59Databases

SD=2,363 titles found (2,324Journals+39Books)

Springerlink=37,008Books+2,367Journals+149Protocols+150Reference Work+03Book Series

ProQuest=15Databases+1,352Publications

Ebrary=21,190 documents

Emerald=143Titles (79Journals+64Book Series)

Ingenta=528(67)Publications

MUSE=13Books+628Journals

OvisSP=16Journals+Multimedia

Taylor & FRancis=29Books+09% of Journals

DeGruyter=1,303 Items (853Books+441Journals+05Databases+04Textbooks)

Brill=19Journals+179 OpenAccess Books

SAGE Journals=168Journals

SAGE Knowledge=93Items (83Books+09Encyclopedias+01Handbooks)

Cambridge Journals=92 Subscriptions for BSU + 06 Free Journals

Thieme=04Journals

Wiley=20% of Journals

KARGER=04Journals Single Years

Oxford Scholarship=21Books

Oxford Handbooks=114

Palgrave Macmillan=28

GALE Databases=35

GALE Virtual Reference Library=392Books

Knovel=134 Technical References

ASME=Yes

ASCE=Yes

SIAM eBooks=16Journals+48Proceedings

IGI Global= E-Database Tools

eDuke=Yes

IEEE=Yes

JSTOR=Yes

Web of Knowledge=Yes

ACS Publications=Yes

MathSciNet=Yes

ACM DL=Yes

East View=Yes

Multi-Science=Yes

and many more

[/free]

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

دیتابیس را: شخصا در مطلب قرار خواهم داد

دانلود رایگان مقاله و کتاب از ScienceDirect

دانلود رایگان مقاله و کتاب از Springer

دانلود رایگان مقاله و کتاب از IEEE Xplore

دانلود رایگان مقاله و کتاب از Taylor & Francis

دانلود رایگان مقاله و کتاب از Jstor

دانلود رایگان مقاله و کتاب از MathScience

دانلود رایگان مقاله و کتاب از ProQuest

دانلود رایگان مقاله و کتاب از Wiley Online

دانلود رایگان مقاله و کتاب از ISI Web of Knowledge

دانلود رایگان مقاله و کتاب از EBSCOHOST

 

[free]

Ball State University, Muncie, IN 47306

Bracken Library

Midwest Collaborative for Library Services

http://www.bsu.edu/libraries/svl/databases/index.php

http://cms.bsu.edu/Academics/Libraries.aspx

http://bsu.summon.serialssolutions.com/

eBook Collection (EBSCOhost)=8,117

EBSCOhost=59Databases

SD=2,363 titles found (2,324Journals+39Books)

Springerlink=37,008Books+2,367Journals+149Protocols+150Reference Work+03Book Series

ProQuest=15Databases+1,352Publications

Ebrary=21,190 documents

Emerald=143Titles (79Journals+64Book Series)

Ingenta=528(67)Publications

MUSE=13Books+628Journals

OvisSP=16Journals+Multimedia

Taylor & FRancis=29Books+09% of Journals

DeGruyter=1,303 Items (853Books+441Journals+05Databases+04Textbooks)

Brill=19Journals+179 OpenAccess Books

SAGE Journals=168Journals

SAGE Knowledge=93Items (83Books+09Encyclopedias+01Handbooks)

Cambridge Journals=92 Subscriptions for BSU + 06 Free Journals

Thieme=04Journals

Wiley=20% of Journals

KARGER=04Journals Single Years

Oxford Scholarship=21Books

Oxford Handbooks=114

Palgrave Macmillan=28

GALE Databases=35

GALE Virtual Reference Library=392Books

Knovel=134 Technical References

ASME=Yes

ASCE=Yes

SIAM eBooks=16Journals+48Proceedings

IGI Global= E-Database Tools

eDuke=Yes

IEEE=Yes

JSTOR=Yes

Web of Knowledge=Yes

ACS Publications=Yes

MathSciNet=Yes

ACM DL=Yes

East View=Yes

Multi-Science=Yes

and many more

[/free]

 

@};-

لینک به دیدگاه
  • 1 ماه بعد...
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.