ارسال های توصیه شده

دیتابیس را: شخصا در مطلب قرار خواهم داد

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

 

 

 

database

EBL

AltaVista

ebrary

WestlawNext Campus News Research

Stat!Ref (Anatomy & Physiology Online/Primal Pictures)

Ebsco Linksource

Academy of General Dentistry

American Academy of Periodontology

American Dental Association : JADA

Culturegrams

Digital Libraries and Archives, Virginia Tech

EBSCO A to Z list

EBSCO

Encyclopedia Britannica

JSTOR

JSTOR

Facts and Comparison

Films On Demand

Films On Demand

FirstSearch

National Council for the Teachers of English

ProQuest

ProQuest

Gale InfoTrac

Gale TinyURL

International Journal of Scholarshp and Teaching

J Faculty Development

Journal of scholarship and teaching

Journal of scholarship of teaching and learning:

Journal of Veterinary Medical Education

Credo Reference

The Mentor

Journal of asynchronous learning networks

Journal of teachnology, learning, assessment

Bioscene

ASEE prism

ABC-Clio ebooks

Academic Search Premier

Access Science

Agricola

Alexander Street Press American History in Video

Alexander Street Press Classical Music Database

Alexander Street Press American Song

Alexander Street Press Classical Music Library

Alexander Street Press Smithsonian Global Sound for Libraries

Alexander Street Press Contemporary World Music

Alexander Street Press Jazz Music Library

Alexander Street Press Smithsonian Global Sound for Libraries

Alexander Street Press Music Online

Alexander Street Press Baker's Music

Alexander Street Press Garland Encyclopedia

Alexander Street Press African American

Alexander Street Press Classical Music Scores

Bloom's Literary Reference Online

Bloom's Literary Reference Online

Ferguson's Career Guidance Center

Writer's Reference Center

Business Source Premier

CINAHL

Clinical Pharmacology

Computer Source

Ebsco Animals

ERIC

Funk and Wagnalls New World Encyclopedia

Health Source - Nursing/Academic Edition

Health Source - Consumer Edition

Infotrac Onefile

Laboratory Medicine Journal

Liebert Online

MAS Ultra School Edition

Medline

Military and Government Collections

MLA Directory of Periodicals

MLA International Biography

Natural Standard

Nature

Daily Life and World Cultures Online

Daily Life America

Daily Life through History

Daily Life thorough World History

IngentaConnect

Liebert Online e-journals

Lippincott Williams & Wilkins (LWW)

Miami University

Modern Language Association of America

Ovid Nursing Collection II: Lippincott Premier Nursing Journals

Ovid Nursing Collection II: Lippincott Premier Nursing Journals

Oxford encyclopedia of Children's Literature

Oxford encyclopedia of British Literature

Oxford encyclopedia of American Literature

Oxford encyclopedia of Reference Online Premium

Cental Search

Pre-Cinahl

Primary Search

Psycfirst

Psychology and Behavioral Sciences Collection

Regional Business News

R2 Library ebooks

Contemporary Women's Issues RDS Business Suite

EBSCO Publishing

Salem Literature

Global Road Warrior

Global Road Warrior

AtoZ World Business

montezumapublishing

Science Online

Scribner Writer Series

SKS Webselect

SC Code of Laws

SC Code of Regulations

SC Constitution

Sage Publication

World Data Analysis

Veterinary Technician journal

infobase Learning

American Sociological Review (A Sage Publication)

Allen Press

American Accounting Association

American Society of Agronomy

American Institute of Physics

American Song

AAA Pubs

AIP

Baywood Publishing Company

Bepress

Cambridge Journals

Duke Journals

Informa Health Care

LWW Online

Muohio

Pubmed

Quint Publisher

SpringerLINK Journals

Taylor & Francis

The Fairmont Press Inc

UTP Journals

Degruyter

Wiley online

Westlaw

WestlawNext Campus News Research

ProQuest New Platform

PubMed

S & P

American Society of Agronomy

American Society of Agronomy

Wall Street Journal

Women History Month

LearningExpress Library

Oxford Scholarship Online

MIT University Press Scholarship

University of South Carolina

r3Library

لینک به دیدگاه

دیتابیس را: شخصا در مطلب قرار خواهم داد

 

 

 

 

 

database

EBL

AltaVista

ebrary

WestlawNext Campus News Research

Stat!Ref (Anatomy & Physiology Online/Primal Pictures)

Ebsco Linksource

Academy of General Dentistry

American Academy of Periodontology

American Dental Association : JADA

Culturegrams

Digital Libraries and Archives, Virginia Tech

EBSCO A to Z list

EBSCO

Encyclopedia Britannica

JSTOR

JSTOR

Facts and Comparison

Films On Demand

Films On Demand

FirstSearch

National Council for the Teachers of English

ProQuest

ProQuest

Gale InfoTrac

Gale TinyURL

International Journal of Scholarshp and Teaching

J Faculty Development

Journal of scholarship and teaching

Journal of scholarship of teaching and learning:

Journal of Veterinary Medical Education

Credo Reference

The Mentor

Journal of asynchronous learning networks

Journal of teachnology, learning, assessment

Bioscene

ASEE prism

ABC-Clio ebooks

Academic Search Premier

Access Science

Agricola

Alexander Street Press American History in Video

Alexander Street Press Classical Music Database

Alexander Street Press American Song

Alexander Street Press Classical Music Library

Alexander Street Press Smithsonian Global Sound for Libraries

Alexander Street Press Contemporary World Music

Alexander Street Press Jazz Music Library

Alexander Street Press Smithsonian Global Sound for Libraries

Alexander Street Press Music Online

Alexander Street Press Baker's Music

Alexander Street Press Garland Encyclopedia

Alexander Street Press African American

Alexander Street Press Classical Music Scores

Bloom's Literary Reference Online

Bloom's Literary Reference Online

Ferguson's Career Guidance Center

Writer's Reference Center

Business Source Premier

CINAHL

Clinical Pharmacology

Computer Source

Ebsco Animals

ERIC

Funk and Wagnalls New World Encyclopedia

Health Source - Nursing/Academic Edition

Health Source - Consumer Edition

Infotrac Onefile

Laboratory Medicine Journal

Liebert Online

MAS Ultra School Edition

Medline

Military and Government Collections

MLA Directory of Periodicals

MLA International Biography

Natural Standard

Nature

Daily Life and World Cultures Online

Daily Life America

Daily Life through History

Daily Life thorough World History

IngentaConnect

Liebert Online e-journals

Lippincott Williams & Wilkins (LWW)

Miami University

Modern Language Association of America

Ovid Nursing Collection II: Lippincott Premier Nursing Journals

Ovid Nursing Collection II: Lippincott Premier Nursing Journals

Oxford encyclopedia of Children's Literature

Oxford encyclopedia of British Literature

Oxford encyclopedia of American Literature

Oxford encyclopedia of Reference Online Premium

Cental Search

Pre-Cinahl

Primary Search

Psycfirst

Psychology and Behavioral Sciences Collection

Regional Business News

R2 Library ebooks

Contemporary Women's Issues RDS Business Suite

EBSCO Publishing

Salem Literature

Global Road Warrior

Global Road Warrior

AtoZ World Business

montezumapublishing

Science Online

Scribner Writer Series

SKS Webselect

SC Code of Laws

SC Code of Regulations

SC Constitution

Sage Publication

World Data Analysis

Veterinary Technician journal

infobase Learning

American Sociological Review (A Sage Publication)

Allen Press

American Accounting Association

American Society of Agronomy

American Institute of Physics

American Song

AAA Pubs

AIP

Baywood Publishing Company

Bepress

Cambridge Journals

Duke Journals

Informa Health Care

LWW Online

Muohio

Pubmed

Quint Publisher

SpringerLINK Journals

Taylor & Francis

The Fairmont Press Inc

UTP Journals

Degruyter

Wiley online

Westlaw

WestlawNext Campus News Research

ProQuest New Platform

PubMed

S & P

American Society of Agronomy

American Society of Agronomy

Wall Street Journal

Women History Month

LearningExpress Library

Oxford Scholarship Online

MIT University Press Scholarship

University of South Carolina

r3Library

 

تشکر

متشکر

لینک به دیدگاه

دیتابیس را: شخصا در مطلب قرار خواهم داد

 

 

 

 

 

database

EBL

AltaVista

ebrary

WestlawNext Campus News Research

Stat!Ref (Anatomy & Physiology Online/Primal Pictures)

Ebsco Linksource

Academy of General Dentistry

American Academy of Periodontology

American Dental Association : JADA

Culturegrams

Digital Libraries and Archives, Virginia Tech

EBSCO A to Z list

EBSCO

Encyclopedia Britannica

JSTOR

JSTOR

Facts and Comparison

Films On Demand

Films On Demand

FirstSearch

National Council for the Teachers of English

ProQuest

ProQuest

Gale InfoTrac

Gale TinyURL

International Journal of Scholarshp and Teaching

J Faculty Development

Journal of scholarship and teaching

Journal of scholarship of teaching and learning:

Journal of Veterinary Medical Education

Credo Reference

The Mentor

Journal of asynchronous learning networks

Journal of teachnology, learning, assessment

Bioscene

ASEE prism

ABC-Clio ebooks

Academic Search Premier

Access Science

Agricola

Alexander Street Press American History in Video

Alexander Street Press Classical Music Database

Alexander Street Press American Song

Alexander Street Press Classical Music Library

Alexander Street Press Smithsonian Global Sound for Libraries

Alexander Street Press Contemporary World Music

Alexander Street Press Jazz Music Library

Alexander Street Press Smithsonian Global Sound for Libraries

Alexander Street Press Music Online

Alexander Street Press Baker's Music

Alexander Street Press Garland Encyclopedia

Alexander Street Press African American

Alexander Street Press Classical Music Scores

Bloom's Literary Reference Online

Bloom's Literary Reference Online

Ferguson's Career Guidance Center

Writer's Reference Center

Business Source Premier

CINAHL

Clinical Pharmacology

Computer Source

Ebsco Animals

ERIC

Funk and Wagnalls New World Encyclopedia

Health Source - Nursing/Academic Edition

Health Source - Consumer Edition

Infotrac Onefile

Laboratory Medicine Journal

Liebert Online

MAS Ultra School Edition

Medline

Military and Government Collections

MLA Directory of Periodicals

MLA International Biography

Natural Standard

Nature

Daily Life and World Cultures Online

Daily Life America

Daily Life through History

Daily Life thorough World History

IngentaConnect

Liebert Online e-journals

Lippincott Williams & Wilkins (LWW)

Miami University

Modern Language Association of America

Ovid Nursing Collection II: Lippincott Premier Nursing Journals

Ovid Nursing Collection II: Lippincott Premier Nursing Journals

Oxford encyclopedia of Children's Literature

Oxford encyclopedia of British Literature

Oxford encyclopedia of American Literature

Oxford encyclopedia of Reference Online Premium

Cental Search

Pre-Cinahl

Primary Search

Psycfirst

Psychology and Behavioral Sciences Collection

Regional Business News

R2 Library ebooks

Contemporary Women's Issues RDS Business Suite

EBSCO Publishing

Salem Literature

Global Road Warrior

Global Road Warrior

AtoZ World Business

montezumapublishing

Science Online

Scribner Writer Series

SKS Webselect

SC Code of Laws

SC Code of Regulations

SC Constitution

Sage Publication

World Data Analysis

Veterinary Technician journal

infobase Learning

American Sociological Review (A Sage Publication)

Allen Press

American Accounting Association

American Society of Agronomy

American Institute of Physics

American Song

AAA Pubs

AIP

Baywood Publishing Company

Bepress

Cambridge Journals

Duke Journals

Informa Health Care

LWW Online

Muohio

Pubmed

Quint Publisher

SpringerLINK Journals

Taylor & Francis

The Fairmont Press Inc

UTP Journals

Degruyter

Wiley online

Westlaw

WestlawNext Campus News Research

ProQuest New Platform

PubMed

S & P

American Society of Agronomy

American Society of Agronomy

Wall Street Journal

Women History Month

LearningExpress Library

Oxford Scholarship Online

MIT University Press Scholarship

University of South Carolina

r3Library

 

@};-

لینک به دیدگاه
  • salam21 موضوع را قفل کرد
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.