ارسال های توصیه شده

دیتابیس را: شخصا در مطلب قرار خواهم داد

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

 

 

 

 

 

Magazine/Journal EBSCO

 
 

Health/Medical/Medicine EBSCO

 
 

Genealogy Proquest

 
 

Research/Academic OCLC FirstSearch

 
 

Auto/Engineering EBSCO

 
 

 

 

Research/Academic Britannica

 
 

K12 Britannica

 
 

Research/Academic Britannica

 
 

K12 Britannica

 
 

Business EBSCO

 
 

 

 
plus.jpg  CAMIO

Art OCLC FirstSearch

 
 

Research/Academic OCLC FirstSearch

 
 

Health/Medical/Medicine EBSCO

 
 

 

 

 

 

Online Book EBSCO

 
 

Research/Academic EBSCO

 
 
plus.jpg  ERIC

Education EBSCO

 
 

Education OCLC FirstSearch

 
 

Education Gale/Cengage

 
 

K12 EBSCO

 
 

 

 

Education EBSCO

 
 

K12 EBSCO

 
 

 

 

Research/Academic OCLC FirstSearch

 
 

Genealogy OCLC FirstSearch

 
 

Research/Academic OCLC FirstSearch

 
 

Research/Academic OCLC FirstSearch

 
 

Research/Academic OCLC FirstSearch

 
 

 

 

Research/Academic EBSCO

 
 

K12 EBSCO

 
 

Research/Academic OCLC FirstSearch

 
 

Education Gale/Cengage

 
 

Education EBSCO

 
 

Newspaper Proquest

 
 

 

 

 

 

Business EBSCO

 
 

K12 Gale/Cengage

 
 

Education Others

 
 

 

 

Research/Academic EBSCO

 
 

Research/Academic EBSCO

 
 

K12 EBSCO

 
 

K12 EBSCO

 
 

K12 Gale/Cengage

 
 

 

 

Education EBSCO

 
 
plus.jpg  TutorND

Education Others

 
 
plus.jpg  TutorND2

Education Others

 
 

 

 

Education Others

 
 

 

 

 

 

Digital Library World Digital Library

 
 

Research/Academic OCLC FirstSearch

 
 

 

 

 

 

 

 
plus.jpg  Zinio

Digital Library World Digital Library

ویرایش شده توسط سفیر
تکراری
لینک به دیدگاه
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.