درخواست کتاب


ebooksfinder4u

ارسال های توصیه شده

Title: درخواست کتاب

Author: by William M. Mendenhall and Terry L. Sincich

Journal or Ebook Name: Statistics for Engineering and the Sciences

Volume, Issue, Year and Pages : Chapman and Hall/CRC; 6 edition (December 16, 2015)

Link: http://www.amazon.com/Statistics-Engineering-Sciences-William-Mendenhall/dp/1498728855?ie=UTF8&keywords=Statistics%20for%20Engineering%20and%20the%20Sciences&qid=1464364627&ref_=sr_1_1&sr=8-1

Requested Format:: Publisher PDF

کیفیت مورد نظرTrue PUBlishers PDF

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.