مقاله 3


vahidjun

ارسال های توصیه شده

Title: (‑)‑Epigallocatechin‑3‑gallate induces apoptosis in human pancreatic cancer cells via PTEN

 

Author: #

Journal or Ebook Name: #

Volume, Issue, Year and Pages : #

Link: https://www.spandidos-publications.com/10.3892/mmr.2016.5277

لینک به دیدگاه

درخواستت حل شد:

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.