درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

Title: .

Author: .

Journal or Ebook Name: .

Volume, Issue, Year and Pages : .

Link: http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=10334372&fileId=S0043933916000295

doi: 10.1017/S0043933916000295

توضیحات:

لینک به دیدگاه

به نظر مقاله ی مورد نظر یک نامه ی سر دبیر است که دریافت آن هم رایگان است. اگر اشتباه میکنم دوستان بفرمایند. پی دی اف مقاله هم حاوی همان متن داخل صفحه است.  @};-

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.