درخواست


vahidjun

ارسال های توصیه شده

Title: Removal of tetracycline antibiotic from contaminated water media by multi-walled carbon nanotubes: operational variables, kinetics, and equilibrium studies

 

 

Author: #

Journal or Ebook Name: #

Volume, Issue, Year and Pages : #

Link: http://wst.iwaponline.com/content/early/2016/06/22/wst.2016.301

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.