درخواست دانلود مقاله @ 5


sarina99

ارسال های توصیه شده

Title: An Analysis of Entropy Generation in a Micropolar Fluid Flow through an Inclined Circular Pipe

Author: -

Journal or Ebook Name: -

Volume, Issue, Year and Pages : -

Link: http://www.ingentaconnect.com/contentone/asp/asem/2016/00000008/00000002/art00014?crawler=true

Other link (optional): -

-

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.