درخواست مقاله 4


*Kid

ارسال های توصیه شده

Title: Computing Eccentric Version of Second Zagreb Index of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHk)

Author: -

Journal or Ebook Name: -

Volume, Issue, Year and Pages : -

Link: http://journals.up4sciences.org/applied_mathematics_and_nonlinear_sciences/article/computing_eccentric_version_of_second_zagreb_index_of_polycyclic_aromatic_hydrocarbons_(pahk).html

Requested Format:: Publisher PDF

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.