درخواست کتاب EBSCO,EBL, 1


ebooksfinder4u

ارسال های توصیه شده

Title: درخواست کتاب EBSCO,EBL,ebrary 1

Author: by Peter Morgan; Brian Hambling;

Journal or Ebook Name: Software testing : an ISTQB-ISEB certified tester foundation guide

Volume, Issue, Year and Pages : https://www.worldcat.org/title/software-testing-an-istqb-iseb-certified-tester-foundation-guide/oclc/921510291&referer=brief_results

Link: https://www.worldcat.org/title/software-testing-an-istqb-iseb-certified-tester-foundation-guide/oclc/921510291&referer=brief_results

Other link (optional): https://www.worldcat.org/title/software-testing-an-istqb-iseb-certified-tester-foundation-guide/oclc/921510291&referer=brief_results

Requested Format:: Publisher PDF

true Publishers needed

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.