ارسال های توصیه شده

  • 2 هفته بعد...

دیتابیس را: شخصا در مطلب قرار خواهم داد

بقیه موارد: Westlaw, Ulrichsweb, SIAM, SciFinder Web, Science Online, SAE, Oxford Scholarship Online, OVID Primal Pictures, OECD iLibrary, OCLC FirstSearch, NRC Online Journals, NEJM, Nature, MIT Press eBooks Library, International Water Association, IET Ebooks, Institution of Mechanical Engineers, Heinonline, Emerald eBook Series, Ei Compendex, BMJ Best Practic

 

 

 

Databases: http://nav.lib.xjtu.edu.cn/database/index.do

 

ok

لینک به دیدگاه
  • 4 هفته بعد...
  • 1 ماه بعد...
  • 4 هفته بعد...
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.