درخواست 3


vahidjun

ارسال های توصیه شده

Title: Quantification of motor speech abilities in stroke: Time-energy analyses of syllable and word repetition

 

Author: #

Journal or Ebook Name: #

Volume, Issue, Year and Pages : #

Link: https://mayoclinic.pure.elsevier.com/en/publications/quantification-of-motor-speech-abilities-in-stroke(4f6223a9-9442-448f-bd68-b35cb0873e78).html

Other link (optional): https://www.researchgate.net/publication/290583723_Quantification_of_motor_speech_abilities_in_stroke_Time-energy_analyses_of_syllable_and_word_repetition

 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.