درخواست کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

Title: .

Author: .

Journal or Ebook Name: .

Volume, Issue, Year and Pages : .

Link: https://www.amazon.com/Introduction-Reversible-Computing-Chapman-Computational/dp/1439873402/ref=sr_1_11?s=books&ie=UTF8&qid=1468654280&sr=1-11&keywords=%22reversible+logic%22

doi:

توضیحات: ISBN-13: 978-1439873403

ISBN-10: 1439873402

 

Introduction to Reversible Computing (Chapman & Hall/CRC Computational Science) 1st Edition

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.