درخواست کتاب + 100 امتیاز هدیه


Walking

ارسال های توصیه شده

Title: Introduction to biostatistics and research methods

Author: P S S Sundar Rao; J Richard

 

Journal or Ebook Name: New Delhi : PHI Learning, 2012.

 

Volume, Issue, Year and Pages : 5th ed

Link: https://www.amazon.com/Introduction-Biostatistics-Research-Methods-Rao/dp/8120345207/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1468683634&sr=8-1&keywords=An+introduction+to+biostatistics+and+research+methods

Requested Format:: ANY format accepted

100+ امتیاز هدیه

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.