درخواست مقاله


sciencedirect

ارسال های توصیه شده

Title: MV-algebras, ideals and semisimplicity

Author: C.S. Hoo

Journal or Ebook Name: ath. Japonica

Volume, Issue, Year and Pages : ...

Link:

C.S. Hoo, MV-algebras, ideals and semisimplicity, Math. Japonica 34. (1989)

Other link (optional):

C.S. Hoo, MV-algebras, ideals and semisimplicity, Math. Japonica 34. (1989)

Requested Format:: Publisher PDF

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.