درخواست مقاله springer


coolboy2004

ارسال های توصیه شده

Title: The genetic structure and aggressiveness of Fusarium pseudograminearum populations in Iran

Author: Behnam Pouzeshimiab, Mohammad Razavi, Rasoul Zare, Hassan Momeni

Journal or Ebook Name: Journal of Plant Diseases and Protection

Volume, Issue, Year and Pages : 2016, 1-10

Link: http://link.springer.com/article/10.1007/s41348-016-0033-0

Other link (optional): DOI: 10.1007/s41348-016-0033-0

لینک به دیدگاه

دانلود شده از طریق ایران پیپر

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.