درخواست مقاله


*Kid

ارسال های توصیه شده

Title: Forced vibration of an embedded single-walled carbon nanotube traversed by a moving load using nonlocal Timoshenko beam theory

Author: -

Journal or Ebook Name: -

Volume, Issue, Year and Pages : -

Link: http://koreascience.or.kr/article/ArticleFullRecord.jsp?cn=KJKHEW_2011_v11n1_59

Requested Format:: Publisher PDF

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.