دانلود مقاله


m.khalili

ارسال های توصیه شده

Biotechnology LettersDecember 2004, Volume 26, Issue 24, pp 1837-1840

Engineering and expression of a recombinant fusion protein possessing fibroblast growth factor-2 and fibronectin fragment

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.