درخواست


nobody مهمان

ارسال های توصیه شده

Effect of gamma-irradiation on the membrane permeability and lipid composition of potato tubers

National Food Research Institute, Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries, 2-1-2 Kannondai, Tsukuba, Ibaraki, Japan

jana.pdf

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.